Text Only Version
Superintendence of Cultural Heritage Logo showing a sprial
Spacer

Spacer

Home
About Us
Functions
Legislation, Policy & Guidelines
Malta & its Cultural Heritage
National Inventory
NICPMI 00001-00060
Spacer
NICPMI 00145-00199
Spacer
NICPMI 00200-00513
Spacer
NICPMI 00514-00856
Spacer
NICPMI 00857-01124
Spacer
NICPMI 01125-01249
Spacer
NICMPI 01250-01310
Spacer
NICPMI 01315-01703
Spacer
NICPMI 01704-01895
Spacer
NICPMI 01896-02105
Spacer
NICPMI 02106-02313
Spacer
NICPMI 02316-02450
Spacer
Education & Outreach
Projects & Activities
News
Photo Gallery
Forms, Documents & Downloads
Bord tal-Warrant tar-Restawraturi
Publications
Spacer
  Spacer
SpacerNICPMI 02106-02313
Bullet Contact us Bullet Links
Spacer
 

No 12. National Inventory Register as per Government Gazette No  (dated 28 March 2014)

 

2106

Knisja Parrokkjali ta’ San Nikola ta’ Bari / Parish Church of St Nicholas of Bari

Siġġiewi

2107

Statwa ta’ San Nikola / Statue of St Nicholas

Siġġiewi

2108

Kappella ta’ San Ġwann il-Battista / Chapel of St John the Baptist

Siġġiewi

2109

Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

Siġġiewi

2110

Niċċa ta’ San Ġwann l-Evanġelista / Niche of St John the Evangelist

Siġġiewi

2111

Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

Siġġiewi

2112

Niċċa ta’ San Nikola / Niche of St Nicholas

Siġġiewi

2113

Niċċa tal-Pieta’ / Niche of the Pieta

Siġġiewi

2114

Niċċa ta’ San Nikola / Niche of St Nicholas

Siġġiewi

2115

Kappella ta’ Santa Margerita / Chapel of Santa Margerita

Siġġiewi

2116

Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

Siġġiewi

2117

Statwa tal-Madonna ta’ Lourdes / Statue of the Madonna of Lourdes

Siġġiewi

2118

Niċċa tal-Qalb ta’ Ġesu’ / Niche of the Sacred Heart of Jesus

Siġġiewi

2119

Niċċa ta’ San Nikola / Niche of St Nicholas

Siġġiewi

2120

Niċċa tar-Redentur / Niche of the Redeemer

Siġġiewi

2121

Niċċa tal-Pieta’ / Niche of the Pieta

Siġġiewi

2122

Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

Siġġiewi

2123

Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

Siġġiewi

2124

Niċċa ta’ Sant’ Anna / Niche of St Anne

Siġġiewi

2125

Kappella tal-Madonna ta’ Cwerra / Chapel of the Madonna (Ta’ Cwerra)

Siġġiewi

2126

Riljiev ta’ San Nikola / Relief of St Nicholas

Siġġiewi

2127

Niċċa ta’ San Mikiel / Niche of St Michael

Siġġiewi

2128

Riljiev ta’ Kristu Sultan / Relief of Christ the King

Siġġiewi

2129

Niċċa ta’ Sant Antnin ta’ Padova / Niche of St Anthony of Padua

Siġġiewi

2130

Niċċa ta’ San Nikola / Niche of St Nicholas

Siġġiewi

2131

Niċċa ta’ San Gejtanu / Niche of St Gaetan

Siġġiewi

2132

Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

Siġġiewi

2133

Niċċa ta’ Kristu Salvatur / Niche of Christ the Saviour

Siġġiewi

2134

Statwa ta’ San Pawl / Statue of St Paul

Siġġiewi

2135

Riljiev tas-Sagra Familja / Relief of the Holy Family

Siġġiewi

2136

Kappella ta’ San Nikola / Chapel of St Nicholas

Siġġiewi

2137

Kappella tal-Providenza / Church of Our Lady of Divine Providence

Siġġiewi

2138

Niċċa tal-Pieta’ / Niche of the Pieta

Siġġiewi

2139

Statwa tal-Qalb ta’ Ġesu / Statue of the Sacred Heart of Jesus

Siġġiewi

2140

Riljiev tal-Pieta’ / Relief of the Pieta

Siġġiewi

2141

Kappella tal-Madonna tal-Karmnu / Chapel of the Madonna of Mount Carmel

Siġġiewi

2142

Niċċa tal-Pieta’ / Niche of the Pieta

Siġġiewi

2143

Niċċa ta’ San Filippu ta’ Agira / Niche of St Philip of Agira

Siġġiewi

2144

Niċċa tal-Madonna u l-erwieħ / Niche of the Madonna and Souls

Siġġiewi

2145

Salib / Cross

Siġġiewi

2146

Niċċa ta’ Santu Rokku / Niche of St Roque

Siġġiewi

2147

Niċċa ta’ Sant Antnin ta’ Padova / Niche of St Anthony of Padua

Siġġiewi

2148

Niċċa tal-Madonna ta’ Lourdes / Niche of the Madonna of Lourdes

Siġġiewi

2149

Riljiev tal-Madonna tal-Bon Kunsill / Relief of the Madonna of Good Counsel

Siġġiewi

2150

Oratorju tas-Sagra Familja / Oratory of the Holy Family

Siġġiewi

2151

Statwa ta’ San Pawl / Statue of St Paul

Siġġiewi

2152

Niċċa tal-Anglu Kustodju / Niche of the Guardian Angel

Siġġiewi

2153

Niċċa ta’ San Mikiel / Niche of St Michael

Siġġiewi

2154

Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

Siġġiewi

2155

Riljiev tal-Qalb ta’ Ġesu’ / Relief of the Sacred Heart of Jesus

Siġġiewi

2156

Niċċa ta’ San Ġakbu / Niche of St James

Siġġiewi

2157

Niċċa ta’ San Pawl / Niche of St Paul

Siġġiewi

2158

Statwa tal-Madonna tal-Karmnu / Statue of the Madonna of Mount Carmel

Siġġiewi

2159

Statwa tal-Kunċizzjoni / Statue of the Immaculate Conception

Siġġiewi

2160

Niċċa tar-Redentur / Niche of the Redeemer

Siġġiewi

2161

Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

Siġġiewi

2162

Niċċa ta’ Santu Rokku / Niche of St Roque

Siġġiewi

2163

Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

Siġġiewi

2164

Niċċa tal-Pieta’ / Niche of the Pieta

Siġġiewi

2165

Knisja tal-Lunzjata / Church of the Annunciation

Siġġiewi

2166

Is-salib ta’ Laferla / Laferla Cross

Siġġiewi

2167

Niċċa ta’ Santu Kristu / Niche of Santu Kristu

Siġġiewi

2168

Statwa tal-Ecce Homo / Statue of the Ecce Homo

Siġġiewi

2169

Statwa ta’ Kristu marbut ma’ kolonna / Statue of Christ tied to a column

Siġġiewi

2170

Niċċa tal-Pieta / Niche of the Pieta

Siġġiewi

2171

Statwa ta’ Ġesu’ fl-gnien taż-żebbuġ / Statue of Christ in the Olive Garden

Siġġiewi

2172

Knisija ta’ San Lawrenz / Church of St Lawrence

Siġġiewi

2173

Niċċa tal-Pieta / Niche of the Pieta

Siġġiewi

2174

Niċċa ta’ Santa Agatha / Niche of St Agatha

Siġġiewi

2175

Kappella ta’ San Blas / Chapel of St Blase

Siġġiewi

2176

Niċċa tal-Assunta / Niche of the Assumption

Siġġiewi

2177

Niċċa ta’ San Publiju / Niche of St Publius

Siġġiewi

2178

Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

Siġġiewi

2179

Knisja ta’ San Mark / Church of St Mark

Siġġiewi

2180

Statwa tal-Ecce Homo / Statue of the Ecce Homo

Siġġiewi

2181

Niċċa tal-Qalb ta’ Ġesu’ / Niche of the Sacred Heart of Jesus

Siġġiewi

2182

Kappella tal-Lunzjata / Chapel of the Annunciation

Siġġiewi

2183

Kappella tal-Madonna tal-Karmnu / Chapel of the Madonna of Mount Carmel

Siġġiewi

2184

Niċċa tal-Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

Siġġiewi

2185

Knisja tal-Assunta f’Ħax-Xluq / Church of the Assumption at Ħax-Xluq

Siġġiewi

2186

Statwa tal-Assunta / Statue of the Assumption

Siġġiewi

2187

Kappella ta’ San Karlu Borromeo / Chapel of San Carlo Borromeo

Siġġiewi

2188

Niċċa tal-erwieħ fil-purgatorju / Niche of the Souls in Purgatory

Siġġiewi

2189

Statwa tad-Duluri / Statue of Our Lady of Sorrows

Siġġiewi

2190

Riljiev ta’ San Pawl / Relief of St Paul

Mdina

2191

Riljiev tal-Madonna bil-Bambin / Relief of the Madonna and Child

Mdina

2192

Pittura ta’ Santa Anna f’niċċa / Painting of St Anne

Mdina

2193

Pittura ta’ San Pawl f’niċċa / Painting of St Paul

Mdina

2194

Kappella tal-Viżitazzjoni / Chapel of the Visitation

Mdina

2195

Knisja ta’ Santa Agata / Church of St Agatha

Mdina

2196

Monasteru ta’ San Pietru / Monastery of St Peter

Mdina

2197

Katidral ta’ San Pawl / Cathedral of St Paul

Mdina

2198

Knisja ta’ Santu Rokku / Church of St Roque

Mdina

2199

Statwa tal-Madonna tal-Karmnu / Statue of the Madonna of Mount Carmel

Mdina

2200

Knisja tal-Lunzjata / Church of the Annunciation

Mdina

2201

Knisja ta’ San Pietru fil-Ktajjen / Church of St Peter in Chains

Mdina

2202

Knisja ta’ San Nikola / Church of St Nicholas

Mdina

2203

Riljiev ta’ San Frangisk / Relief of St Francis

Mdina

2204

Statwa ta’ San Pawl / Statue of St Paul

Mdina

2205

Statwa ta’ Kristu Salvatur / Statue of Christ the Saviour

Mdina

2206

Mozajk bl-imaġni ta’ San Pawl / Mosaic of St Paul

Mdina

2207

Riljiev ta’ San Pawl, Sta. Agata u San Publiju /

Relief of St Paul, St Agatha and St Publius

Mdina

2208

Kappella ta’ Santu Rokku / Chapel of Saint Roque

Żebbuġ

2209

Niċċa ta’ Santu Rokku / Niche of Saint Roque

Żebbuġ

2210

Kappella ta’ Santa Marija / Chapel of St. Mary

Żebbuġ

2211

Niċċa ta’ San Ġwann l-Evanġelista / Niche of Saint John the Evangelist

Żebbuġ

2212

Niċċa ta’ San Nikola ta’ Bari / Niche of Saint Nicholas of Bari

Żebbuġ

2213

Niċċa ta’ San Filippu ta’ Aġira / Niche of Saint Philip of Aggira

Żebbuġ

2214

Kappella ta’ San Ġużepp / Chapel of Saint Joseph

Żebbuġ

2215

Niċċa tal-Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

Żebbuġ

2216

Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

Żebbuġ

2217

Kappella ta’ San Ġużepp / Chapel of Saint Joseph

Żebbuġ

2218

Statwa ta’ San Ġwann l-Evanġelista / Statue of Saint John the Evangelist

Żebbuġ

2219

Statwa ta’ San Ġuzepp / Statue of Saint Joseph

Żebbuġ

2220

Niċċa ta’ San Pawl / Niche of Saint Paul

Żebbuġ

2221

Niċċa ta’ San Filippu ta’ Aġira / Niche of Saint Philip of Aggira

Żebbuġ

2222

Niċċa ta’ San Antnin ta’ Padova / Niche of Saint Anthony of Padua

Żebbuġ

2223

Niċċa ta’ San Lawrenz / Niche of Saint Lawrence

Żebbuġ

2224

Knisja Parrokkjali ta’ San Filippu / Parish Church of Saint Philip of Aggira

Żebbuġ

2225

Salib / Cross

Żebbuġ

2226

Niċċa tal-Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

Żebbuġ

2227

Niċċa tal-Qalb ta’ Ġesu’ / Niche of the Sacred Heart of Jesus

Żebbuġ

2228

Niċċa ta’ San Pawl / Niche of Saint Paul

Żebbuġ

2229

Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of Madonna of Mt. Carmel

Żebbuġ

2230

Niċċa tal-Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

Żebbuġ

2231

Niċċa tal-Ecce Homo / Niche of the Ecce Homo

Żebbuġ

2232

Kappella tal-Kunċizzjoni / Chapel of  the Immaculate Conception

Żebbuġ

2233

Niċċa ta’ Kristu Salvatur / Niche of Christ the Saviour

Żebbuġ

2234

Riljiev ta’ Kristu Sultan / Relief of Christ the King

Żebbuġ

2235

Niċċa ta’ San Filippu ta’ Aġira / Niche of St. Philip of Aggira

Żebbuġ

2236

Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

Żebbuġ

2237

Kappella tal-Lunzjata / Chapel of the Annunciation

Żebbuġ

2238

Niċċa tal-Lunzjata / Niche of the Annunciation

Żebbuġ

2239

Kappella tad-Duluri / Chapel of the Madonna of Sorrows

Żebbuġ

2240

Niċċa ta’ San Filippu ta’ Agira / Niche of St. Philip of Aggira

Żebbuġ

2241

Kappella ta’ Kristu Rxoxt / Chapel of the Risen Christ

Żebbuġ

2242

Kappella tal-Madonna tal-Grazzja / Chapel of the Madonna of Graces

Żebbuġ

2243

Statwa tal-Madonna tal-Grazzja / Statue of the Madonna of Graces

Żebbuġ

2244

Niċċa tal-Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

Żebbuġ

2245

Niċċa tal-Madonna tas-saħħa / Niche of the Madonna of Good Health

Żebbuġ

2246

Niċċa ta’ Santu Rokku / Niche of St. Roque

Żebbuġ

2247

Niċċa ta’ Sant Antnin ta’ Padova / Niche of St. Anthony of Padua

Żebbuġ

2248

Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

Żebbuġ

2249

Niċċa ta’ San Mikiel / Niche of St. Michael

Żebbuġ

2250

Niċċa tal-Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

Żebbuġ

2251

Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

Żebbuġ

2252

Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

Żebbuġ

2253

Kappella ta’ San Ġakbu / Chapel of St. James

Żebbuġ

2254

Niċċa ta’ San Nikola ta’ Bari / Niche of St. Nicholas of Bari

Żebbuġ

2255

Statwa ta’ San Filippu ta’ Agira / Statue of St. Philip of Aggira

Żebbuġ

2256

Statwa tal-Assunta / Statue of the Assumption

Żebbuġ

2257

Niċċa tal-Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

Żebbuġ

2258

Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

Żebbuġ

2259

Knisja ta’ Santa Marija  / Church of St. Mary

Żebbuġ

2260

Kappella tal-Viżitazzjoni / Chapel of the Visitation

Żebbuġ

2261

Niċċa ta’ San Ġejtan / Niche of St. Gaetan

Żebbuġ

2262

Niċċa ta’ San Filippu ta’ Agira / Niche of St. Philip of Aggira

Żebbuġ

2263

Niċċa ta’ Santu Rokku / Niche of St. Roque

Żebbuġ

2264

Niċċa ta’ San Filippu ta’ Agira / Niche of St. Philip of Aggira

Żebbuġ

2265

Kappella tal-Abbandunati / Chapel of the Abandoned

Żebbuġ

2266

Niċċa tal-Madonna ta’ Lourdes / Niche of the Madonna of Lourdes

Żebbuġ

2267

Kappella ta’ Santa Marija tal-Anġli / Chapel of Mary and the Angels

Żebbuġ

2268

Niċċa tal-Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

Żebbuġ

2269

Niċċa tar-redentur / Niche of Christ the Redeemer

Żebbuġ

2270

Niċċa tal-Ecce Homo / Niche of Ecce Homo

Żebbuġ

2271

Niċċa tal-Assunta / Niche of the Assumption

Żebbuġ

2272

Niċċa ta’ San Ġwann Batista / Niche of St. John the Baptist

Żebbuġ

2273

Niċċa ta’ Santu Rokku / Niche of St. Roque

Żebbuġ

2274

Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

Żebbuġ

2275

Niċċa ta’ San Andrija / Niche of St. Andrew

Żebbuġ

2276

Niċċa ta’ Santu Rokku / Niche of St. Roque

Żebbuġ

2277

Niċċa tal-Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

Żebbuġ

2278

Kappella tal-Madonna tad-Dawl / Chapel of Our Lady of Light

Żebbuġ

2279

Riljiev ta’ Santa Helena / Relief of St. Helena

Żebbuġ

2280

Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

Żebbuġ

2281

Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

Żebbuġ

2282

Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

Żebbuġ

2283

Niċċa ta’ Sant Anton ta’ Padova / Niche of St. Anthony of Padua

Żebbuġ

2284

Niċċa tal-Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

Żebbuġ

2285

Kappella tal-Qalb ta’ Ġesu’ / Chapel of the Sacred Heart of Jesus

Żebbuġ

2286

Statwa tal-Qalb ta’ Ġesu’ / Statue of the Sacred Heart of Jesus

Żebbuġ

2287

Niċċa ta’ San Pawl / Niche of St. Paul

Żebbuġ

2288

Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

Żebbuġ

2289

Niċċa tal-Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

Żebbuġ

2290

Riljiev ta’ Salib / Relief of a Cross

Żebbuġ

2291

Niċċa tal-Qalb ta’ Ġesu’ / Niche of the Sacred Heart of Jesus

Żebbuġ

2292

Niċċa tal-Madonna tal-Lourdes / Niche of the Madonna of Lourdes

Żebbuġ

2293

Niċċa ta’ Santu Rokku / Niche of St. Roque

Żebbuġ

2294

Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

Żebbuġ

2295

Statwa tal-Madonna tar-Rużarju / Statue of the Madonna of Rosary

Żebbuġ

2296

Kappella tal-Madonna / Chapel of the Madonna

Żebbuġ

2297

Niċċa ta’ San Lawrenz / Niche of St. Lawrence

Żebbuġ

2298

Niċċa ta’ Santu Rokku / Niche of St. Roque

Żebbuġ

2299

Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

Żebbuġ

2300

Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

Dingli

2301

Niċċa tal-Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

Dingli

2302

Niċċa tal-Assunta / Niche of the Assumption

Dingli

2303

Niċċa tal-Assunta / Niche of the Assumption

Dingli

2304

Riljiev tan-Nativita’ / Relief of the Nativity

Dingli

2305

Knisja Parrokkjali tal-Assunta / Parish Church of the Assumption

Dingli

2306

Niċċa ta’ San Pawl / Niche of St. Paul

Dingli

2307

Kappella tad-Duluri / Chapel of Our Lady of Sorrows

Dingli

2308

Kappella tal-Madalena / Chapel of Mary Magdalene

Dingli

2309

Niċċa tal-Madonna bil-Bambin / Niche of the Madonna and Child

Dingli

2310

Niċċa tal-Assunta / Niche of the Assumption

Dingli

2311

Niċċa ta’ Santa Lucija / Niche of St. Lucy

Dingli

2312

Niċċa ta’ San Pawl / Niche of St. Paul

Dingli

2313

Kappella ta’ Santa Duminka / Chapel of Sta. Domenica

Dingli

Spacer
Sitemap | Disclaimer | Privacy Policy | Copyright | Help | FAQs | DOI Goverment of Malta Logo
Copyright 2003, Superintendence of Cultural Heritage, Government of Malta